Csoport feladatai

Az MTA gyerekszegénység elleni programját a rendszerváltás utáni növekvő szegénység, különösen pedig a gyermekek szegénységének és esélyegyenlőtlenségének növekedése hívta életre. Az MTA 2008-tól a Gyermekszegénység Elleni Programiroda (GYEP), majd 2011-től a Gyerekesély-kutató Csoport révén vesz részt a TÁMOP 5.2.1. kiemelt programban. Az MTA Gyerekesély-kutató Csoport feladata a projekt megvalósításának elősegítése alapkutatásokkal, alkalmazott kutatásokkal, folyamatosan biztosítva a tevékenységek nyilvánosságát (weboldal, kutatási eredmények bemutatása).

Feladatai közé tartoznak

  • A szegénységgel, különös tekintettel a szegénységben élő gyermekekkel és fejlődésükkel foglalkozó hazai es nemzetközi kutatások eredményeinek feldolgozása 
  • Újonnan megjelenő nemzetközi és hazai szakirodalom és szakmai anyagok gyűjtése (Gyerekesély Tudástár)
  • Adatgyűjtés és adatszolgáltatás a regionális teamek és a kistérségek számára. Az első körös kistérségi adatfelvételek összefoglaló feldolgozása és elemzése. Az adatok megosztása a konzorciumi partnerekkel  (Kistérségi szükségletfelmérések)
  • Monitoring rendszer adatbázisának fejlesztése, internet alapú feltöltési és lekérdezési lehetőségek kialakítása. A monitoring adatok folyamatos feldolgozása és értékelése 
  • A Gyerekszegénység elleni Nemzeti Stratégia indikátorrendszerével összhangban lévő kistérségi mutatórendszer fejlesztése a statisztikai adatok, a kistérségi survey- adatok és a szolgáltatás-adatok felhasználásával 
  • Kutatások, szakirodalmak, tanulmányok, adatbázisok közzététele a közös honlapon

A TÁMOP5.2.3 pályázatot benyújtó kistérségek pályázathoz kapcsolódó helyzetértékelések elkészítése és értékelése.