Konzorcium

A konzorcium vezetője az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET), konzorciumi tagok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

A konzorciumi tagok fő feladatai a következők:
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)

Az EMET 17 komplex kistérségi gyerekesély program mentorálását látja el, emellett hozzá tartozik a Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai-módszertani támogatása is. Fő tevékenységei:

 • A kistérségi gyerekesély programban résztvevő 17 kistérség szakmai-módszertani támogatása: a helyi projekteket támogató területi központok, regionális koordinátori, szakértői, mentori hálózat működtetése, amely tanácsadások, konzultációk formájában, a kistérségben élő szakemberek, döntéshozók, civil és egyházi szervezetek, valamint az érintettek aktív közreműködésére és együttműködésére építve nyújt segítséget a kistérségek legfontosabb szükségleteinek feltárásában, és a lehetséges beavatkozások, fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában, a források feltárásában, a helyi stratégiák és tervek elkészítésének, megvalósításának érdekében;
 • Jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása és közzététele a harmonikus gyermekfejlődés elősegítése és a szegénységi ciklus megtörése témakörében;
 • Kistérségek közötti együttműködés fejlesztése, tapasztalatcserék szervezése;
 • A helyi szakmai programokat segítő képzési anyagok továbbfejlesztése, képzések szervezése, lebonyolítása;
 • Módszertani anyagok, háttéranyagok készítése, szakmai rendezvények szervezése;
 • A Biztos Kezdet gyerekházakkal kapcsolatban kutatások folytatása, a program adatgyűjtési rendszerének folyamatos értékelése, továbbfejlesztése, működtetése;
 • Szakmai együttműködés a gyermekek és családjaik helyzete szempontjából meghatározó szakterületekkel, országos szervezetekkel, intézményekkel, társágazatok programjaival, civil szervezetekkel, egyházakkal a gyerekek felzárkózási és esélyteremtési programjainak összehangolása érdekében

 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - MMSZ

AZ MMSZ 6 kistérségben végzi a komplex programok mentorálását. Fő tevékenységei:

 • A kistérségi gyerekesély programban résztvevő 6 kistérség szakmai-módszertani támogatása: szakmai tanácsadás, folyamatkövetés, gyerekházak mentorálása, kora gyerekkori szakértői feladatok ellátása. Régiónként 1 regionális koordinátor/mentor, kistérségenként 1 koordinátor, 1 animátor segíti az együttműködéseket, segít a szükségletfeltárásban, a beavatkozások megvalósításában;
 • Jó gyakorlat tudástár bővítése, nyilvános elérésének biztosítása, jó gyakorlatokról könyv, filmes műhely, jó gyakorlat kisfilmek készítése;
 • Részvétel a programok monitoringjának kidolgozásban, különös tekintettel a kvalitatív adatgyűjtésre
 • Képzési anyagok kidolgozása, továbbfejlesztése; képzések, felkészítések, szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Helyi és szakmaközi munkacsoportok létrehozása, szakmai-módszertani támogatása;
 • Mozgó iroda/játszótér a helyi szolgáltatók összekapcsolása, az elérhetőség biztosítása érdekében, a jó gyakorlatok terjesztése a településeken, tanulmányi utak szervezése;


MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport

Az MTA feladata a komplex kistérségi programok megvalósításának támogatása alapkutatásokkal és alkalmazott kutatásokkal. Fő tevékenységei:

 • 7 kistérség helyzetfelmérésének (ún. kistérségi tükrének) elkészítése
 • Gyerekesély Tudástár létrehozása: a gyerekszegénységgel és a gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból bibliográfia összeállítása és webes közzététele;
 • Szakirodalom feldolgozása: tanulmányok készítése és publikálása, konferencia-előadások tartása;
 • Gyerekszegénységgel kapcsolatos kistérségi indikátorok fejlesztése, aktualizálása, statisztikai adatok gyűjtése;
 • A gyermekes családok szükségleteinek felmérése kérdőíves vizsgálatokkal: az adatfelvételek szakmai-módszertani előkészítése, egyetemi kutatótáborok szervezése 29 felméréshez, az adatok rögzítése és feldolgozása, összefoglaló tanulmányok készítése;
 • Mérőszámok kidolgozása a helyi projektekhez kapcsolódó tevékenységek monitorozásához;
 • Webes kistérségi monitoring rendszer fejlesztése és működtetése;
 • Részvétel a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának munkájában