Vastagh Zoltán

Vastagh Zoltán
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Gyerekesély)
Kutatási területek

Szegénység, gyermekszegénység, jövedelmi egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra-, rétegződés

Kiemelt publikációk

Vastagh Zoltán (2015) Rétegződés és iskolázottság. In: A társadalom rétegződése (szerk. Huszár Ákos) KSH, Budapest

Vastagh Zoltán (2013) A társadalomszerkezet vizsgálata a népszámlálási  adatokon - Lehetőségek és kihívások, Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 4. szám http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_04/2013_04_424.pdf

Vastagh Zoltán (2013) Életstílus vagy státusfogyasztás, Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 11. szám http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_11/2013_11_1092.pdf

Vastagh Zoltán (2012) A szegénység struktúrájának változásai 2001 és 2010 között, Statisztikai Szemle, 90. évfolyam 4. szám http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2012/2012_04/2012_04_276.pdf

Vastagh Zoltán – Huszár Ákos (2008) Kapcsolatszegénység - Aki szegény az a legszegényebb? Statisztikai Szemle, 86. évfolyam 12. szám http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2008/2008_12/2008_12_1103.pdf