Kistérségi szükségletfelmérések

A kutatócsoport egyik fő tevékenysége a gyermekes családok szükségleteinek kérdőíves felmérése. Erre a felmérésre a komplex kistérségi gyerekesély programok pályázatain nyertes kistérségekben, először a pályázati ciklus első harmadában kerül sor. Egyes kistérségekben később az adatfelvételt megismételjük, így összesen 29 kutatás lebonyolítása a feladatunk. A felmérés eredményei a kistérségi tükröt egészítik ki azzal, hogy közvetlenül a gyermekes családokról szolgáltatnak kistérségi szintű, a hivatalos statisztikákból nem kinyerhető adatokat. Mindkét elkészült dokumentum – a tükör és a családok szükségletfelmérése – a kistérség helyi gyerekstratégiájának tényalapú kidolgozását szolgálja.

Egy-egy adatfelvétel valamely (lehetőleg közeli) egyetemi partnerintézménnyel együttműködésben, kutatótábor keretében történik. A felmérések lebonyolításában az MTA feladata sokrétű: összeállítja a felmérés kérdőívét, reprezentatív mintát vesz a gyermekes családokból, kutatói kapcsolathálóját mozgósítva egyetemi partnereket toboroz a felmérésekhez, esetenként módszertani felkészítést tart a közreműködő hallgatóknak. A kérdőíveket rögzíti, az adatokat feldolgozza, végül az eredményekből tanulmányt készít.    

Az elkészült helyzetfelméréseinek eredményeit az évszámra kattintva éri el.

2011-ben készült felmérések eredményei

2013-tól az elkészült helyzetfelmérések eredményei a Gyerekesély Műhelytanulmányok sorozat részét képezik.