Tevékenység

 

  • Közreműködés a pályázatát 2012-ben beadó, a WSA által mentorált 7 kistérség kistérségi tükrének elkészítésében;
  • Gyerekesély Tudástár létrehozása: a gyerekszegénységgel és a gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból bibliográfia összeállítása és webes közzététele;
  • Szakirodalom feldolgozása: tanulmányok készítése és publikálása, konferencia-előadások;
  • Gyerekszegénységgel kapcsolatos kistérségi indikátorok aktualizálása, statisztikai adatok gyűjtése;
  • A gyermekes családok szükségleteinek felmérésére kérdőíves vizsgálatok készítése: 32 db kistérségi adatfelvétel előkészítése, kutatótáborok szervezése, az adatok rögzítése és feldolgozása, összefoglaló tanulmányok készítése;
  • Mérőszámok kidolgozása a helyi projektekhez kapcsolódó tevékenységek monitorozásához;
  • A kistérségi programok értékelését és hatásvizsgálatát segítő kutatások végzése
     
  • A program monitoring oldalának elérhetősége: monitoring.tk.mta.hu